Tag Archives: djpro

Khóa học DJ Professional Coaching

  Khóa DJ Professional là một khóa học toàn diện trong đó hướng dẫn học viên đầy đủ các kỹ năng DJ : khuôn khổ, nhịp phách, kỹ thuật xử lý hiệu ứng, sử dụng phần mềm của khóa Basic DJ … Trong nhiều năm giảng dạy và làm nghề, Tommy sẽ đưa ra cho học viên kỹ năng Xây Dựng Thương ...

Read More »